วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

แม่หมอเทวดา

เมื่อผมถามไปถามมาจนรู้ แม้มีโอกาสจะถามท่านอาจารย์วันชัยโดยตรงก็มีเหตุแคล้วคลาด อยู่เสมอ
ผลสุดท้ายก็ให้ลูกศิษย์ของท่านอาจารย์วันชัยที่สนิทกับผมมากๆ ถามให้ จนได้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของ “แม่หมอเทวดา” มาได้

ครั้นพอผมเดินทางไปครั้งแรก ก็เกิดอุปสรรคมากมาย เพราะ“แม่หมอเทวดา” นั้น ท่านเป็นชาวบ้านธรรมดาๆ ที่ท่านมีความรู้ ความเข้าใจแบบชาวบ้าน

การพูดจาสอบถามทางโทรศัพท์นั้น เป็นเรื่องที่ยากมากๆ จนแม้แต่ผมก็สับสนจนแทบจะท้อ เกือบๆจะเดินทางกลับก็หลายหน

คิดว่า ครั้งหน้าค่อยมาใหม่ ด้วยความอดทน ก็ดั้นด้นไปหาท่านจนเจอ

เมื่อเจอแล้ว ถึงได้เข้าใจว่า ปัญหามาจาก เจ้ากรรมนายเวรปกปิดซ่อนเร้นและ “แม่หมอเทวดา” ท่านเป็นชาวบ้านธรรมดาๆ จึงพูดจาภาษาชาวบ้าน จึงยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้

หลังจากผมได้พบเจอท่านแล้ว ผมก็พาญาติพี่น้อง ตลอดจนครูบาอาจารย์พระสายธรรมยุติที่ผมเคารพนับถือ ไปรักษากับท่านหลายราย

เมื่อผมได้เรียนท่านอาจารย์ทิพากร รินไธสงค์ ตั้งแต่ครั้งที่ไปสร้างหลวงพ่อทันใจที่ วัดป่าปานนิมิต เขตภูเขาควาย ประเทศ สปป. ลาว

ท่านก็อนุญาตให้เผยแพร่ในหมู่ญาติธรรมพระใหญ่ได้ ท่านก็บอกว่า

ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยอะไรได้ก็ช่วยเลย

ตั้งแต่นั้นมา เจอญาติธรรมพระใหญ่ชัยภูมิที่เจ็บไข้ได้ป่วย ผมก็บอก ก็จดเบอร์โทรศัพท์ ของ “แม่หมอเทวดา” ให้

พร้อมบอกเบอร์โทรของผมให้ไปด้วยกันความผิดพลาด

ครูบาอาจารย์ธรรมยุติที่ผมพาไป ท่านก็ขออนุญาต “แม่หมอเทวดา” ว่า ถ้าลูกศิษย์ลูกหา หรือเพื่อนพระของท่านเจ็บป่วย

ก็จะโทรมาบอกพร้อมจดชื่อ-นามสกุล วันเดือน ปี เกิด และโอนเงินค่ายา ค่าส่งยามาให้ด้วย “แม่หมอเทวดา” ท่านก็อนุญาต

ครูบาอาจารย์ธรรมยุติ ท่านก็เลยช่วยจัดหายาจาก “แม่หมอเทวดา” ไปช่วยรักษา ช่วยชีวิตคนได้เป็นจำนวนหนึ่งท่านเคยเล่าให้ผมฟังว่า

มีคนเป็นโรคตับระยะสุดท้ายบ้านอยู่ติดกันสองคน หนึ่งในสองมารับยาจากท่านไปต้มกินก็หายจากโรคได้กลับมาใช้ชีวิตตามปรกติ

อีกคนไม่เชื่อไม่ได้มารับยาจากท่านก็ตายไปตามเวรตามกรรม

คนที่รักษาหายเห็นท่านเมื่อไร จะเข้ามากราบอยู่เสมอ บอกว่า ครูบาอาจารย์ให้ชีวิตใหม่กับผม เขาว่าอย่างนั้น

ท่านยังเล่าเรื่องราวของคนป่วยอื่นๆอีกหลายราย มีทั้งที่เชื่อ และไม่เชื่อ มีทั้งที่มารับยาและไม่มารับยา

ปัจจุบันท่านเร่งความเพียรอย่างหนัก ก็เลยซาๆไป เรื่องรักษาคน

แม่หมอเทวดา ท่านนี้ท่านมีความเกี่ยวพันในอดีตชาติใกล้ชิดกับ หมอชีวกโกมารภัจจ์ ท่านจึงได้รับพรจากเบื้องบน ให้รักษาคนได้

สำหรับท่านที่ต้องการ รักษาโรค หรือพาญาติของท่าน หรือจะเผื่อแผ่ผู้ป่วยท่านอื่นๆ ก็ตามสะดวกกันนะครับ


รายละเอียด วิธีการ ขั้นตอน ค่าใช้จ่ายในการรักษา

1. ขอให้เดินทางไปรับการรักษากับ “แม่หมอเทวดา” ที่บ้านของท่านด้วยตัวผู้ป่วยเอง
หรือถ้าไม่สะดวกต้องให้ ญาติสนิท พ่อ แม่พี่ น้อง บุตร ภรรยา สามี ครูบาอาจารย์ ไปขอรับยาแทนเท่านั้น

2. ถวายขันห้า เทียน 5 คู่ ดอกไม้ขาว 5 คู่ (จะให้ดี ดอกบัวขาว หรือ ดอกมะลิ) นำไปขอรับการรักษา
โดยนำไปใส่ขันใบใหญ่ที่ “แม่หมอเทวดา” จัดเตรียมไว้
พร้อมเงินค่าครู 5 บาทต่อการขอรักษาต่อ 1คน ห้ามขาด ห้ามเกิน
บอกพร้อมกับเขียน วันที่ ชื่อ ที่อยู่ของผู้เข้ารับการรักษา พร้อมลงชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ตามสมุดเยี่ยมที่ท่านเตรียมไว้ให้ ท่านจะรับแขกเกือบทุกวัน ไม่เว้นแม้แต่วันพระ

3. การรับยา จะรับพร้อมกับ การจ่ายค่ายา ค่ายา 320 บาทต่อค่ายา 1 ชุด ยา 1 ชุด มีประมาณ 16 มัด
(มัดที่จะต้มดื่มมัดสุดท้าย จะแตกต่างจากมัดอื่นๆ นอกนั้นจะเหมือนกันหมด)
ใช้ต้มดื่มแทนน้ำ ระยะการเปลี่ยนยา 7 วัน หรือ 8 วัน โดยห้ามไม่ให้เริ่มต้มยาวันพระ และห้ามเปลี่ยนยาวันพระ
ถ้าวันที่ 7 เป็นวันพระ ให้เลื่อนไปเปลี่ยนยาไปอีก 1 วัน คือวันที่ 8

4. “แม่หมอเทวดา” ท่านจะบอก ท่านจะอธิบายว่า ยาของท่านไม่ใช่ ยารักษา แต่เป็น “ยาขอหาย”

ไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไร ก็ขอให้ท่าน อธิฐาน ขอหายโรคนั้นๆ เอาเอง

“แม่หมอเทวดา” ท่านจะบอกว่า (ท่านจะดูด้วยญาณของท่านเอง) ท่านที่เข้ามาขอรับการรักษา

เป็นโรคอะไร มีสาเหตุมาจากอะไร

เกี่ยวข้องกับ เจ้ากรรม นายเวรอะไร อย่างไร
อาการของท่านอยู่ในขั้นไหน ระดับไหน
ถ้าไม่เข้ารับการรักษาจะเป็นอย่างไร ถ้ารักษาจะเป็นอย่างไร


“แม่หมอเทวดา” ท่านจะบอกว่า จะหายไม่หาย จะหายยากหายช้า หรือไม่หาย
ก็จะรู้กันภายในระยะเวลาที่ ดื่มยาของท่านจนหมดนี่ละ ยา 16 มัดๆละ 7 วัน ก็จะประมาณ 112 วัน

“แม่หมอเทวดา” ท่านจะบอกว่า โรงพยาบาลต่างๆมียามากมาย แต่ที่รักษาไม่ได้เพราะเป็น โรคกรรม

แม้บางท่านได้ยาสมุนไพรมา ก็ได้ไม่ครบเพราะขาด ส่วนของเจ้าของยา ขาดผู้ทำการรักษา ก็คือขาดหมอยานั่นละครับ
ท่านบอกว่า ต้องมีเจ้าของยา ต้องมีหมอยา เป็นผู้มอบยาให้ เพราะตัวยานั้น ต้องมาจากผู้รักษา มาจากเจ้าของยา
มาจากหมอยา ว่า ท่านนั้นๆมีบุญบารมีในการรักษาผู้คนหรือไม่
ถ้าท่านไปหาซื้อยามาต้มกินเอง มันก็ไม่หายขาดจากโรค เพราะขาดส่วนสำคัญคือ หมอยา

“แม่หมอเทวดา” ท่านจะบอกว่า หายไม่หาย ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเอง

ถ้าปฏิบัติตามข้อห้ามของโรคแต่ละโรค และดื่มยาจนหมด หายจากโรคแน่นอน


5. ส่วนการห้ามอื่นๆ ก็ได้แก่ การห้ามทาน มังสังสิบ และห้ามทานข้าวทานน้ำในบ้านงานศพ ในศาลาสวดศพ ขณะที่ยังตั้งศพอยู่

6. สำหรับท่านที่ปฏิบัติสมาธิภาวนา พร้อม กับ การทำบุญ แผ่อุทิศบุญกุศล ให้เจ้ากรรมนายเวร ก็จะทำให้ การรักษาได้ดี ได้เร็วยิ่งขึ้น


ตัวอย่างที่ผมได้นำพา คนป่วยเป็นมะเร็ง ไปรักษา

อาหารที่ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง พึงละเว้น พึงงดคือ

1. กลุ่มเนื้อสัตว์ทั้งหลาย

2. กลุ่มยาเสพติดทั้งหลาย น้ำอัดลมทุกชนิด เครื่องดื่มบำรุงกำลังทุกชนิด

3. เนื้อปลาที่ทานได้ๆแก่ ปลาที่คนเลี้ยงขายได้แก่ ปลานิล ปลาใน ปลาขาว ปลาตะเพียน ปลาทับทิม ปลานกแก้ว ปลาร้าทานได้แต่ส่วนที่เป็นน้ำที่ผสมอาหารเท่านั้น

4. เนื้อปลาที่ทานไม่ได้ๆแก่ กลุ่มปลาขนาดเล็ก เช่นปลาซิว ปลาสร้อย ปลาร้า(ส่วนที่เป็นเนื้อ) ปลาไม่มีเกล็ดต่างๆ และไข่ปลาต่างๆ

5. กลุ่มผลไม้ที่ทานไม่ได้ ได้แก่ ทุเรียน มะพร้าว ขนุน กล้วย และ ผลไม้ที่เป็นเครือไม้เลื้อย เช่น องุ่น

6. กลุ่มผักที่ทานไม่ได้ ได้แก่ ผักที่เป็นกอ เป็นเครือ ที่แตกหน่อได้ ที่เป็นไม้เลื้อย

7. กลุ่มผักที่ทานได้ ได้แก่ ผักประเภทผักกาด หอม กระเทียม

8. น้ำชา กาแฟ แม้มีผลน้อย งดได้ก็ควรงดเสีย ส่วนนม เครื่องดื่มที่ทรงคุณค่ามากที่สุด ดื่มได้ตามปรกติ


เมื่อศิษย์สายของหลวงปู่โลกเทพอุดร ล้วนมากันแห่มารักษากันที่นี่

เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่บุญบารมีของใคร ของมันก็แล้วกัน ผมก็คงช่วยได้เท่านี้


จากประสบการที่นำพาคนไปรักษาจำนวนมากนั้น โรคที่คนทั่วไปพาคิดว่า รักษายาก รักษาไม่ได้

สามอันดับแรก คือ โรคเอดด์, โรคมะเร็ง และโรคตับนั้น

กลับพบว่า รักษาได้ง่ายและเห็นผล ได้ผลเร็วที่สุด


เท่านี้ก็พอ เป็นแนวทางให้ ท่านที่มีผู้อันเป็นที่รักที่ป่วยไข้ทั้งหลาย หรืแม้แต่ตัวผู้ป่วยเอง ได้พิจารนาได้ไตร่ตรอง


พิกัดบ้านแม่หมอเทวดา
ละติจูด: 13°59'37.39"น
ลองจิจูด: 102°40'31.94"ตะวันออก

ป้ายไม้ หน้าบ้านแม่หมอเทวดา เขียนว่า

"ที่ทำการกองทุนเงิน"
"แม่ของแผ่นดิน บ.ซับม่วง"

"ครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง"

"คุ้มเหนือพัฒนาชาวประชาร่วมใจ"


"กลุ่มหมอยาพื้นบ้านและสมุนไพรไทย"
"ศูนย์จำหน่ายเสื่อทอพื้นบ้าน(ไหล,กก)"


เบอร์โทรแม่หมอเทวดา 081-075-1477

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ...... .....
ผมพาแฟนไปหาแม่หมอแล้วครับตามที่แนะนำ
ท่านเหมือนมีตาเอกซเรย์ เห็นโรคจริงๆครับ
บอกอาการได้ถูกต้องทั้งหมดทั้งที่ไม่ได้เล่าอาการให้รู้ก่อนนะครับ
ขอบคุณครับ


ขอบคุณข้อมูลและรวบรวมข้อมูลมาจาก : ขอหยุดภัยพิบัติเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ตอน “แม่หมอเทวดา” 

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติม และข้อมูลอีกมากสามารถเข้าไปอ่านได้ตามลิ้งค์ขอบคุณดังกล่าวครับ

6 ความคิดเห็น:

 1. ขอยืนยันด้วยคนค่ะ เพราะว่าไปเจอมากับตัวเป็น ๆ ท่านมองเห็นเหมือนมีตาเอกกซเรย์จิง ๆ ตอบถูกทุกข้อ แม้บางเรื่องที่เราไม่รู้ พอท่านพูดออกมาว่าเป็นอันนี้ ๆ เพราะอย่างนี้ ๆ เลยถึงบางอ้อว่า อ๋ออออ...ที่เรามีอาการแบบนี้เพราะโรคนี้เองหรือ สุดยอดอ่า.....

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ท่านใดเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ลองไปรักษากับแม่หมอเทวดาดูนะครับ คุณ Jip Sea ได้ยืนยันมาแล้วว่าแม่หมอเทวดาเหมือนมีตาเอกซ์เรย์ ตอบถูกทุกข้อแม้บางเรื่องที่เราไม่รู้

   ลบ
 2. อยากไปมากค่ะ แต่ไม่มีรถไม่มีใครพาไป เคยจะไปรักษาหลายที่แต่ก็ต้องมีเหตุใก้ไม่ได้รักษาทุกที ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ยิ่งของแม่หมอเทวดาไปยากแบบนี้คงไม่ได้ไปแน่ๆ

  ตอบลบ
 3. คุณ warangkool อธิฐานจิตสิคะ ให้ได้มีบุญได้พบท่าน คนแถวบ้านดิฉัน ไปเป็นสิบคนกลับมาก็หายหมด ยกเว้นแม่ดิฉัน พอจะไปทีไรก็มีเหตุให้ไม่ได้ไป ได้ยินมาว่า ถ้าบุญไม่ถึงท่านก็ไม่ได้ไปนะคะ
  ตอนนี้แม่ดิฉันก็ยังไม่ได้พบหมอ เพราะมีเหตุเลื่อนตลอด คิดว่าสักวันต้องไปให้ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 4. มีพิกัดมั้ยค่ะ

  ตอบลบ